Hilight ขุนเลเกมส์
ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพกีฬา สกอ.ครั้งที่38 “ขุนเลเกมส์”จัดพิธีเปิดการแข่งขันร่วมต้อนรับทัพนักกีฬา 58 สถาบันกว่า 40,000 คน

วันนี้(24 พ.ค. 2562)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมรการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่38ขุนเลเกมส์”เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 24 –...

ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศยกเลิกชนิดกีฬา ประเภทกีฬาและรุ่น ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ในหมวด 4 ข้อ 11...

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วัน เดือน ปี...

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

จากการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562...