ข้อมูลเกี่ยวกับขุนเลเกมส์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ขุนเลเกมส์” โดยกำหนดให้จระเข้เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค(MASCOT) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในตำบลขุนทะเล ซึ่งชาวบ้านขุนทะเลเชื่อว่าเป็นจระเข้พ่อขุนทะเลที่มีตามเกร็ดตำนานที่ชาวขุนทะเลเล่าขานสืบต่อกันมาว่า แต่อดีตเคยมีคนเห็นจระเข้ขนาดใหญ่มากๆอาศัยในบึงขุนทะเลจึงเชื่อกันว่าเป็นพ่อขุนทะเลจนปัจจุบันมีศาลพ่อขุนทะเลเป็นรูปจระเข้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความเคารพกราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาในเลือกจระเข้เป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค(MASCOT)