ประกาศระเบียบกีฬากีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประกาศกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 38

 1. กรีฑา
 2. ว่ายน้ำ
 3. ฟุตบอล
 4. วอลเลย์บอล
 5. กอล์ฟ
 6. จักรยาน
 7. เซปักตะกร้อ
 8. เทนนิส
 9. เทเบิลเทนนิส
 10. แบดมินตัน
 11. วอลเลย์บอลชายหาด
 12. เปตอง
 13. ลีลาศ
 14. ฟุตซอล
 15. หมากกระดาน
 16. ตะกร้อลอดห่วง
 17. แอโรบิก