ยี่ห้อและอุปกรณ์แข่งขัน

ยี่ห้อและอุปกรณ์แข่งขัน

ยี่ห้อและอุปกรณ์แข่งขัน
กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชนิดกีฬา ยี่ห้ออุปกรณ์ รุ่น หมายเหตุ
1 ฟุตบอล molten F5F2700
2 วอลเลย์บอล molten V5M4500
3 เซปักตะกร้อ marathon MT 908
4 เทนนิส maax Force
5 เทเบิลเทนนิส Yinhe รุ่น 3 star S40+
6 แบดมินตัน maax No.1 speed 75
7 วอลเลย์บอลชายหาด molten V5B5000
8 ฟุตซอล molten F9F1900
9 ตะกร้อลอดห่วง marathon MT 250


ดาวน์โหลดประกาศ

ฝ่ายเทคนิคกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38

21/03/2562