Hilight ขุนเลเกมส์
กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร  “ขุนเลเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “ขุนเลเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562...

ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประชุมกำหนดการตรวจความพร้อมสถานที่การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา กกมท. คณะกรรมการผู้ตัดสินจังหวัดและ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน เข้าร่วมประชุม เพื่อตรวจความพร้อมสถานที่...

เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด ประเภทและรุ่นกีฬาที่จัดการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด ประเภทและรุ่นกีฬาที่จัดการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความจำนงและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในชนิด ประเภทและรุ่นกีฬาที่จัดการแข่งขัน ระหว่าง 13 – 25 มีนาคม 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://www.khunleaygames.rmutt.ac.th/sport_staff/...